Kontroltabet...

At lære nyt som voksen indebærer for de fleste en oplevelse af kontroltab i…


Indlæringskraft...

På rejsen fra begynder til 'flydende' - et i øvrigt individuelt luftkastel, der…


Skridende tidsplaner...

Vi lever i en verden, hvor det er så normalt at lave tidsplaner for alt, at vi…


Konsekvensen af nysgerrighed...

I det øjeblik vi beslutter os for at forstå noget nyt, starter den kreative…


Alle veje fører til Rom...

... Også sprogligt! For der er mange måder at sige det samme på og dermed nå…


Individuel tovejskommunikation...

Hvad er nu dét? jo, når noget skal kommunikeres ud, kræves en afsender med et…


Tidsrejser gennem grammatikken...

Tempus og modus lyder for de fleste nok meget tørt og bliver nok oftest også…


Gearskifte som indlæringsstrategi

Når vi sætter os ind i hvilke forskellige tilstande, vores hjerne kan være i -…


Opgøret med Komparativ

I sproget bruger vi tillægsord til at beskrive os selv og verden, og…


Subjektet i dit eget liv...

"L'enfer, c'est les autres", sagde min fransklærer en gang i gymnasiet, i en…