At lære nyt som voksen indebærer for de fleste en oplevelse af kontroltab i større eller mindre grad. Nogle kursister fortæller ligefrem om mareridt med reminiscenser til skoletiden og tudsegamle traumer. Indlæringens følgesvend hedder kontroltab. Hvis vi aldrig har taget et opgør med, hvordan andre stemplede os, mens vi endnu var børn, ja, så får vi lov at se på det som voksne, når vi lærer nyt; for andres stemmer, der er blevet til en form for indre stemme, vil definere vores indlæring – dens hastighed, dens stemning, dens succes. Hvad andre sagde om os og vores formåen blev sådan, vi tror om os selv. Når vi vælger at lære nyt som voksne, vælger vi også muligheden for et opgør med fortidens falske sandheder, som vi har trukket med os ind i nutiden. Undervisning hos mig tager altid hånd om indlæringsprocessen sideløbende med den sproglige opbygning og sætter materialet i en billedsproglig kontekst, kursisten forstår og arbejder i til daglig, snarere end at vurdere om et menneske har såkaldt sprogøre eller ej. På den måde er det min overbevisning, at alle kan lære sprog, og det forudsætter jo, at kursisten selv slipper usandheden om at være dårlig til sprog eller grammatik. Når den gamle overbevisning først er sluppet, kan vi gå fra kontroltab til tillid; tillid til indlæringsprocessen uden mentalt omsvøb og benspænd. I kontrollens rige hersker utålmodighed, i tillidens rige tålmod. Kontrol og utålmodighed er kendetræk ved vores samfunds rytme og kan derfor være virkelig udfordrende at bryde med. Vi er slet ikke vant til at lære uden klare mål med delmål og datoer, hvilket i min optik er decideret mentalt usundt. I øvrigt vil jeg tilføje, at så længe man lærer, er man slet ikke i stand til at være dommer over sin egen indlæring; noget jeg dog ser gang på gang, når kursister er skuffede over egen indsats, som “burde” være anderledes, bedre, you name it. Når vi når frem til tilliden som fortegn for indlæringen, kan man sagtens operere med mål og forventninger, fordi de altid vil indfries, når de sættes fri af tid og måske endda indtræffe ‘før tid’. Tillid virker således som en tryllestav, der skaber helt andre frie resultater end en indlæring bundet i lænker. Jeg har skabt et helt koncept, der hedder “Slip din indlæring fri”, hvor du alene eller sammen med mig, kan arbejde med skiftet fra kontrol til tillid. Som en pæn sidegevinst kan nævnes, at tilliden har det med at brede sig udover ens generelle tillid til livet og andre mennesker. Freden begynder med dig ved at slutte fred med din person og møde andre fra dette sted.

<iframe width=”100%” height=”300″ scrolling=”no” frameborder=”no” allow=”autoplay” src=”https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1377471457&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true”></iframe><div style=”font-size: 10px; color: #cccccc;line-break: anywhere;word-break: normal;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis; font-family: Interstate,Lucida Grande,Lucida Sans Unicode,Lucida Sans,Garuda,Verdana,Tahoma,sans-serif;font-weight: 100;”><a href=”https://soundcloud.com/laura-valesin” title=”“Slip din indlæring fri” med Laura Valesin” target=”_blank” style=”color: #cccccc; text-decoration: none;”>“Slip din indlæring fri” med Laura Valesin</a> · <a href=”https://soundcloud.com/laura-valesin/kontroltabet” title=”Kontroltabet” target=”_blank” style=”color: #cccccc; text-decoration: none;”>Kontroltabet</a></div>