Jeg kan så godt lide at beskrive sprogindlæringsprocessen med billeder for at gøre noget så usynligt som sprog mere synligt. Sålænge det forbliver usynligt, oplever jeg, at de fleste har helt urealistiske forestillinger om processen og især om hastigheden for sprogtilegnelsen. Så i forlængelse af mit sidste billede med byggepladsen som ramme for opbyggelsen af sprog, vil jeg tilføje, at der selvfølgelig også er en bestemt, parallel allegorisk rækkefølge i sprogprocessen, hvor man man først bygger, så maler, så indretter; for sidenhen med årene at ommøblere på ny. Vi kan hverken bygge huse eller sprog anderledes. Når der lige er blevet malet, kan man ikke med det samme hænge malerier op. Man må nødvendigvis lade malingen tørre. Og når man lige har lært noget nyt, må man også oftest ‘lade det tørre’, før man kan gå videre. Alt dette har håndværkeren taget højde for i sit tilbud til dig, og på samme vis skal du også tage højde for ventetiderne, når du sætter dig sprogmål. Og så kan du gå fra at blive uventet irriteret over ventetid til at føle dig godt tilpas med netop dette stadie: For ventetid er et forventet stadie! Med små stikprøver her og der, mærker du snart med øvelse, om malingen er tør, og først da kan der komme et nyt lag – af plakater eller viden – ovenpå. Når huset så står der, færdigbygget og malet, har du også et konkret sprog med et solidt fundament og en gennemarbejdet struktur. Du kan på alle måder både forstå og gøre dig forståelig, men der mangler hele indretningen – det, for de fleste ret hyggelige projekt, hvor man tager stilling til, hvordan man kan lide at udtrykke sig. Her kommer den personlige stil ind i billedet. I sproget giver det sig udtryk i humor, vendinger, ordsprog, register, jargon, accent, dialekt osv. Og selv når alt står færdigt og klart, mægtigt og skinnende, vil vi altid kunne reparere lidt hist og her og på samme måde dykke dybere i ordenes dybde og bredde. Om du er til nybyggeri eller ældre boliger med historie, har du fået dig et hjem at bo i – et sprog at leve med – og udvikle for livet. Sprog er for livet.