På rejsen fra begynder til ‘flydende’ – et i øvrigt individuelt luftkastel, der ofte er milevidt fra hverdagens glæde ved at tale med mennesker på fremmede sprog – er kursistens “NU-punkt” altid kendetegnet ved uligevægten ved bevidstheden om vægten af det tillærte og vægten af det endnu utillærte. Uligevægten er en konstant, man bliver nødt til at bringe i ligevægt for at holde uligevægten ud. Den er et grundvilkår ved indlæring, der kun kan bringes i ligevægt ved dit perspektiv. Perspektivet vil, fra tid til anden, afhængigt af dit perspektivs tyngde (og et hav af personlige variabler), give udsving og få vægtskålene i bevægelse. Forestil dig billedet af en ældre vægt. En vægt er, som vi ved, et måleinstrument til at bestemme massen af et legeme ved vejning i gram og kilo. Massestørrelsen kan omregnes til kraft ved hælp af Newtons anden lov, og således kan vi også kalde vægten en kraftmåler. Billedet kan vi overføre til indlæringen, idet vægten på indlæringsrejsen konstant påvirkes af gravitation: hér din mentale tyngde og indlæringskraft.
I det uligevægtige punkt mærkes tyngden ved det utillærte som en form for irritation, skuffelse, modløshed – måske endda som sorg og opgivenhed – et ganske ubehageligt sted at være mentalt. Omvendt mærkes det tillærtes tyngde som en stor tilfredsstillelse med iblandet lyst til mere, overskud og selvsikkerhed. I balancepunktet har man erkendt og erfaret, at der uanset niveau, hele tiden er noget nyt at lære. At rejsen er sådan! Man er tilfreds med dét, man kan på det givne nedslagspunkt på rejsen, og man finder glæde ved det faktum, at den egentlig aldrig slutter; at man er garanteret spænding, nyt og overraskelser. Det tillærte er altid såre enkelt, når først det er lært. Og det store og indviklede arbejde, der er forudsætningen for resultatet, fuldstændig glemt der; men med nye udfordringer starter et nyt NU-punkt med sin iboende uligevægt af tillært og utillært, og således vil vægten stå og svinge på hele din rejse, som en konstant over tid. Kunsten at bringe ligevægt i uligevægt i indlæringen er din balancegang, som fundament for din sproglige modtagelighed.