I indlæringen er det spændende også at arbejde med fænomenet tid. Hvor de fleste nok stadig tænker på tid som en lineær fremskreden proces, hvor man starter ét sted i indlæring og i tid og bevæger sig stødt fremad i indlæring og tid, så opfordrer jeg til flere måder at bøje tiden på. Lineær tid er helt reel, men tid kan f.eks. også føles kort eller lang, hurtig eller langsom, intens eller ligegyldig, lystbetonet eller plagsom. Tiden kan flyve afsted, og tiden kan opleves i slow motion. Lykken kan opleves i tidsmæssige glimt. Akkumulerede erfaringer bliver til indsigter på splitsekunder. Tid kan sprænge rammer. Dét har vi allesammen oplevet, selvom 1 minut altid vil være 60 sekunder osv. Det er den reelle tids lov og sammensætning. Men når ovennævnte eksempler kan eksistere samtidigt, må der findes en samtidig fleksibel tid, som jeg betragter som en slags tidslommer, vi til hver en tid kan tilgå med vores bevidsthed. Vi kan vælge at stoppe tiden ‘et splitsekund’ og med vores følelser og rationale handle anderledes end autopiloten og nå til andre resultater og konklusioner. Vælge genveje i stedet for omveje. Vi kan måske vælge, hvad den indre kommentator skal kommentere. Når vi sprogligt står i en situtation, hvor vi ville ønske, vi havde sagt noget andet, vil autopiloten måske gå i gang med indre skældud over fejlagtig grammatik og manglende ordforråd. Men lige dér, kan vi f.eks. bøje tiden og vælge at huske at se på det grammatiske senere. Nøjagtig som når vi oplever at se os selv i en given situation udefra, kan vi se på vores indlæring og talefærdighed udefra, oppefra, nedefra, samtidigt og sidenhen. En 360 graders tidsbøjning omkring noget, der foregår her og nu i lineær tid, hvor vi kan vælge et udfald. Lægge mærke til en detalje, for at tage den op senere. En bufferzone, hvor vi på kort tid, kan nå mere, end vi normalt ville tillægge den reelle tids muligheder. Tidens fylde vil, når det kommer til indlæring, mærkes som en sproglig sikkerhed og handlekraft – en styrke som en træstamme, der står stærkt, fordi den i lineær tid har fået stadig flere årringe, fylde og tyngde. Så lad dig nu hverken snyde eller begrænse af en simpel tilgang til tid. Intensiteten og dybden af din indlæring er nemlig langt fra kun hægtet op på lineær tid og lineære målsætninger.