Individuel tovejskommunikation...

Hvad er nu dét? jo, når noget skal kommunikeres ud, kræves en afsender med et…


Tidsrejser gennem grammatikken...

Tempus og modus lyder for de fleste nok meget tørt og bliver nok oftest også…


Gearskifte som indlæringsstrategi

Når vi sætter os ind i hvilke forskellige tilstande, vores hjerne kan være i -…


Opgøret med Komparativ

I sproget bruger vi tillægsord til at beskrive os selv og verden, og…


Subjektet i dit eget liv...

"L'enfer, c'est les autres", sagde min fransklærer en gang i gymnasiet, i en…


Sprogets anatomiske grundlag...

Jeg bliver ved lidt endnu med den usynlige side af læring som modstykke til den…


Mit udvidede vækstbegreb for de umålelige størrelser...

Fordi jeg arbejder med sprog, som umiddelbart er en svært målbar størrelse og…


At værne om sin passion...

Det er helt almindeligt - og anses både for klogt og fornuftigt - at værne om…


Hvad går du egentlig og øver?

Jeg tog mig selv i at være kørt ud af en tangent i dag. Én af de der ganske…


Pazienza...

Italienerne har i deres sprog dette vidunderlige begreb "pazienza", der,…