Normalt forbinder man ikke skyklapper med noget positivt, og måske derfor overvejer man det end ikke som en strategi i sprogindlæringen. Men tænk over det: At begrænse sit udsyn på et enkelt område i en periode betyder totalt fokus på det, der er lige for, og dét der er lige for er, alt andet lige, nemmere at overskue; at skue over. Lader vi os ikke distrahere men koncentrerer os om det vi lige præcis har lært og går og øver for tiden, beskytter vi vores indlæringsproces mod støj og modstand og følelsen af nederlag. Mod alt det vi gerne ville kunne lige med det samme, fordi det er så nemt på vores modersmål men overfor det nye sprog, i skærende kontrast, alligevel så svært. Sprog er fuld er detaljer, vi skal kende og mestre, før vi ’bare lige’ kan tale – og vejen til at mestre er netop at kunne styre detaljerne. Fokus på detaljerne efterhånden som du baner dig vej i det nye er altafgørende for at have et sprogligt råderum at jonglere med. Der skal være noget at jonglere med. Ingen kan improvisere uden en form for perfektion af detaljen. Det betyder ikke, at vi skal kunne alt perfekt, inden vi kan sige noget. Nej, det betyder at vi skal kunne dét vi kan; altså, at vi dyrker virkelig at kunne, dét vi har lært og ikke alt dét, vi endnu mangler! Her kan skyklapper være en god metode til at skære alt andet fra. For mange befinder sig sprogligt derude, hvor de ikke kan bunde og slår sig selv i hovedet over, at de ikke kan crawle derude. Kom tilbage til hvor du er, til det niveau du ærligt er på, dyrk det, nyd det, leg med det, lige her for så helt naturligt at brede dig, at få større sprogligt råderum, efterhånden som dine detaljer falder på plads. Hjernen fungerer sådan, at den altid forsøger at skabe hurtig mening. Det er en herlig ting, når man forsøger sig med sit nye sprog, at føle at man forstår – selvom man måske ikke har fået alle detaljer med. Når man så derimod selv skal sige noget, kan man komme til kort, fordi talefærdighed jo består af sammensatte detaljer. Det er forskellen på at forstå i helheder og tale i detaljer. Og det er den naturlig rækkefølge i sprogtilegnelsen. Så på med skyklapperne!