… Også sprogligt! For der er mange måder at sige det samme på og dermed nå sit ønskede sproglige udfald. Vi besværliggører det bare ofte for os selv, fordi vi sætter lighedstegn mellem dét, vi gerne vil sige på vores modersmål, og den sætning, det skal blive til på målsproget. I den logik er der kun én rigtig måde at sige det på, og ser vi os ude af stand til at udtrykke os præcis sådan på italiensk, kan der være kort vej til at give op eller gå i sort. Derfor er det vigtigt at vide, at der er mange sproglige veje til samme sproglige destination, nøjagtig som der er mange vej til Rom. Du kan gå ad hyggelige stier, køre på motorvej og brede boulevarder eller ad snoede gader og i udfordrende terræn. Hvis du ikke har sikkerhedssko og ditto udstyr kan det bedre betale sig for dig at køre gennem bjergtunellen for at komme fra A til B. I begge tilfælde kommer du ud på den anden side, hvor du gerne vil hen. Det er smart. På samme måde kan du, når du er velbevandret i grammatikken, konstruere skarpe og detaljerede formuleringer eller i modsat fald holde dig til et helt enkelt sprogregister, som du føler dig sikker på og i begge situationer nå i mål med dét, du vil sige. Sat på formel kan vi kan sige at: a eller b eller c = x, altså at uanset hvilken sprogformulering vi anvender (a, b eller c) kommer vi til samme udfald (x), som skaber vellykket kommunikation, når samtalepartneren har forstået dit budskab. Du kan jo prøve det af på dansk og definere dit x og så se, hvor mange måder du kan sige det på. Og dernæst samme øvelse på italiensk. Forhåbentlig vil det give dig følelsen af have mange sproglige udfoldelsesmuligheder og fungere som en sprogstrategi, du kan tage i brug, når modersmålets spændetrøje bliver for stram. Sprog er levende og ikke 1:1 på kommunikationsniveau. Hvis du gerne vil til Rom, må du se på de kort, du har til rådighed og vælge din rute. God fornøjelse med at gøre dit sprog levende.