Når vi sætter os ind i hvilke forskellige tilstande, vores hjerne kan være i – dens hjernebølgefrekvenser – kan vi bevidst gå ind i en tilstand, hvor vi er vågne og afslappede på samme tid og fuldstændig modtagelige for indlæring. Et sted hvor vi lytter bedre, oplever dyb forståelse og ikke mindst nærvær. Det er hverken mystisk eller langhåret, det er ikke en gang ikke spritny viden – det er blot ikke mainstream endnu. Men det behøver du jo ikke vente på for at drage fordel af det. Egentlig ved du allerede, hvad det drejer sig om, for vi kender alle følelsen på egen krop af at skifte gear og gå fra travlhed til ro og omvendt. Men pyntet med bevidsthed omkring det bagvedstyrende neurologiske aspekt, kan du lade skiftet ske meget mere bestemt og opmærksomt – som en energistrategi for din optimale indlæring.
For eksempel tror mange, at de har indlæringsbesvær på grund af deres alder. Det er en af de hyppigst hørte, lineære fejlkonklusioner, der er baseret på en opfattelse af, at hjernen mister kapacitet med alderen – ‘lineær’, fordi det kun går én vej for hukommelsen med alderen: og det er nedad. Det er bare ikke sandt, for hjernen er plastisk og dermed bevægelig og påvirkelig hele livet. Hvis vi holder den i gang. Præcis som med kroppen. Hverken krop eller hjerne behøver ældes, som vi førhen troede. Det er ny viden, der sprænger rammer! Og når gamle overbevisninger ikke længere holder vand, må vi se os omkring efter andre forklaringer.
Så snarere end at vi ikke kan lære, fordi vi er blevet gamle, så drejer det sig måske om, at vi allesammen (unge som gamle!) hele tiden er på vej fra det ene til det andet. Hele tiden fortravlede. Men det er bare en hjernetilstand! Den hedder Beta, og er i sig selv ganske fin, men når det høje gear holdes for længe af gangen, brænder vi sammen og oplever fortvivlelse. Det er der desværre fortvivlende mange, der er bekendt med. Som alle ved, har vi også brug for afslapning, fordybelse og dagdrømmeri for at understøtte og optimere kroppens helingsproces: det er Alfa-tilstand, og her vi kan helt miste fornemmelsen for tid og sted. Her lader din hjerne op. Den reparerer faktisk sig selv med øget blodgennemstrømning og bliver meget modtagelig for ydre stimuli og indlæring.
Alene dét at vide dette gør os omstillingsparate og muliggør en bevidst omskiftelighed i vores mentale og fysiske tilstand. Billedet på gearskiftet, som vi alle kender og bruger i flæng, er bare et billede på tilstandsskiftet i hjernen. Hvis din grundlæggende tilstand er fortravlet, kan du ikke lære noget. Det er også fra denne tilstand, du kommer til at brokke dig over ikke at kunne noget og ikke at kunne huske.
Så! Jeg vil invitere dig til at reflektere lidt over, hvad der virker for lige præcis dig for at komme i Alfa-tilstand. Det kan være forskelligt fra person til person. De fleste vil dog opleve, at dét at vende blikket indad, inden de træder ind i en ny kontekst, er den hurtigste vej til bevidst omstilling. Et øjeblik i enrum med et par dybe åndedrag, hvor man binder sløjfe på dét, der netop er sket, så man kan være fuldt tilstede i det næste, der skal ske. Og et enrum kan skabes bare ved at lukke øjnene. Du kan også tømme dine tanker ved at skrive ned, hvilke ting du fra det forrige skal undersøge og følge op på, og så lukke din notesbog. Så er opgaverne husket – men parkeret og kan lægges til side, så de ikke støjer for dit nærvær i det næste, der skal ske. Det er et powerboost af dimensioner bevidst at kunne jonglere med vores hjernetilstand, fordi det i en vis forstand gør os til herre over vores biologi i stedet for ofre for den, forstået på den måde at ansvaret også ligger hos os og ikke kun udenfor os. Det er vores eget ansvar at forme vores viden med ny viden i samspil biologien. At mestre kunsten at bringe det naturgivne i bedst muligt spil. For så er det er os, der sætter rammerne for dybden af vores egen indlæring. Og dét er en katapult i forhold til at slippe din indlæring fri.