Al information ligger i verbet. At slå op i en ordbog er langt mere end blot oversættelse; det er faktisk en sproglig formelsamling, der på kronologisk og overskuelig vis, giver dig en formel på alt det, du kan gøre ved et ubøjet verbum. Du får formlen men skal selv regne sætningen ud på baggrund af din grammatiske viden om sprogets ordklasser og bøjningsmuligheder. På CBS havde vi ligefrem et fag i grammatisk valensteori, der sammenlignede verber med atomer hvortil er knyttet et antal bindinger eller, why not, sætningsled i form af subjekter og objekter. I denne optik kan vi faktisk gå helt matematisk til værks, når vi lærer sprog – tag fx verbet piacere, der for mange danskere lige skal regnes ud, fordi det forholder sig helt spejlvendt af det danske: Piacere er ‘divalent’, dvs. det har 2 bindinger (et subjekt og et dativobjekt), ex: Mi piace il regalo > For at løse ligningen må vi isolere størrelserne: Sætningens subjekt er gaven (som behager én) og derfor er verbet bøjet i 3. person ental. Havde subjektet været i flertal, havde verbet været bøjet i 3. person flertal: Mi piacciono i regali. Problemet opstår imidlertid i oversættelsen, som på mundret dansk bliver ‘at kunne lide’, for der er subjektet den person, der kan lide genstanden: Jeg kan lide gaven. Verbet er stadig divalent på dansk, men med andre typer valensled, så dét der var dativ på italiensk er blevet subjekt på dansk, og subjektet på italiensk er blevet akkusativ på dansk. Der er blevet flyttet rundt på ligningen. Man kan glemme at konstruere sætninger af denne type, hvis man ikke kan sine formler og regneregler! Men når man kan dem, kan man udover at konstruere formfuldendte sætninger også ‘regne baglæns’ og finde tilbage til udgangspunktet, det ubøjede verbum, infinitiven… og så kan man jonglere og brillere sprogligt. Indtil da skal du bruge tiden på at lære og forstå regnereglerne og lave et hav af mellemregninger. Og som underviser er jeg interesseret i se dig navigere i din formelsamling og på at høre dine mellemregninger, uanset hvor lang tid det end tager dig at nå til løsningen, for med den rigtige mellemregning ved jeg, du selv er i stand til at finde svaret.