Def.: “Et laboratorium er et sted, hvor der udføres forskning/forsøg i et kontrolleret miljø (modsat feltarbejde)”

Når man træder ind i et hvilket som helst laboratorium, træder man ind med præmissen om, at rummet er forbeholdt forsøg. Man følger formler, man har udarbejdet i andre rum, men i laboratoriet skal prøven stå: Enten holder eksperimentet vand, eller også gør det ikke… eller også gør man sig nogle helt uventede opdagelser, der kan være lige så/mere værdifulde end det forventede udfald. Det ville være helt skørt at bruge rummet til andet. Undervisningslokalet er at sidestille med et laboratorium (!) – på hvilket som helst sprogniveau!  Så jeg vil gerne opfordre dig som italienskstuderende til at træde ind i undervisningslokalet med samme indstilling til at eksperimentere – med forventningen om at gøre dig nogle værdifulde sproglige erfaringer hver eneste gang. Det er dér, du med din lærer, og måske sammen med andre, på én gang skal følge både dine “formler” og” udregninger” til det givne emne på læseplanen og turde prøve at blande dit og dat for nye resultater. Det er ikke et eksamenslokale, hvor du skal bedømmes en gang om ugen (eller hvor ofte du går til italiensk). Det er det éne sted, du har mulighed for at øve dig under professionel vejledning og færdes med stor tryghed. Vores sproglige handsker og pipetter er måske skiftet ud med verbebøger og nøgleordslister (og nogle har super imponerende notesbøger), men hjælp har vi – og der er altid en lærer til stede til at redde dig! Feltarbejdet derimod er din personlige sprogindsats i mellem undervisningsgangene.. og det er en helt anden sag… det er det virkelige liv, hvor alt kan ske, og sprogligt: hvor alt kan siges.
Vi ses i laboratoriet!