Jeg vil gerne understrege vigtigheden af at værne om og beskytte al indlæring samt anerkende og respektere, at ting tager tid. Med nogle ting i livet kommer tilliden til processen helt af sig selv. Det bør det også gøre med sprog!
Når vi planter et frø, VED vi også at blomsten kommer, hvis den bliver passet og plejet, til trods for, der kan gå lang tid, før øjet kan registrere resultatet… 
Lad dig ikke narre af, hvad øjet ikke ser – det vil med tiden blive evident for alle 🙂