Som underviser hører jeg ofte den gode gamle undskyldning med, at hukommelsen forfalder med alderen, når kursisterne ikke kan huske (-alder får skylden for en del!). Da jeg interesserer mig meget for hjerneprocesser ved sprogindlæring, satte jeg mig for at undersøge dén påstand! Her er et par pointer fra “Visdommens paradoks”, af neuropsykolog Elkohon Goldberg.

Indledende: I dag er det muligt at kortlægge hjernens geografi og dermed studere, hvad der sker hvor i hjernen, når vi taler eller hører andre tale. Når vi i barndommen lærer anvendelsen og betydningen af ord, tilegner vi os en måde at kategorisere verden på samt en forståelse af komplekse, hierakiske relationer mellem ting. Når vi overtager dette sproglige skatkammer, overtager vi samtidig mange generationers viden og visdom, og derfor lærer vi samtidig det nye sprogs kultur at kende og hvordan, den opfatter verden. Hvad der er vigtigt for denne kultur om livet og verden kommer direkte til udtryk gennem dets sproglige udtryk. Sprog definerer verden. (Derfor bliver dét at lære sprog også en træning i at være åben over for og kunne forstå fremmede kulturer – min pointe!)
Dernæst: Hjernemaskineriet er langt fra statisk eller har et maksimalt antal hjerneceller, som vi hver dag mister nogle af – som man troede for ikke så få år siden(!) Forskellige grader af sprogudvikling spænder over forskellige hjerneregioner, og neuroner udvikles hele livet igennem – selv når vi bliver ældre (det sker i neocortex og i hippocampus, der er særlig vigtige i kompleks kognition). Goldberg mener, at hastigheden i udviklingen af nye neuroner muligvis kan påvirkes af kognitive aktiviteter, nøjagtig ligesom muskeltilvækst påvirkes ved fysisk træning! Wow! Forskere har også undersøgt, at tosprogede menneskers hjerne (både ved tidlig og sen indlæring) indeholder flere neuroner og nerveforbindelser end hjernen hos dem, der kun behersker ét sprog. SÅ sprog udvikler altså din hjerne, og det er aldrig for sent at lære nye sprog! Der skal bare træning til. Ligesom du både ved og kan mærke, når din krop er ude af træning, må du se på, hvor trænet din hjerne er! Boost your brain 😉