Som en del af Vækstpakken ønsker Folketinget at afskaffe autorisationen for translatører og tolke i håbet om at fjerne unødvendigt bureaukrati og sikre øget konkurrence. “Nåmen, det lyder da meget fint”, kunne man tænke – hvis  man altså ikke lige tænkte over det. For det vil faktisk betyde, at alle og enhver kan oversætte. Jeg gentager: Alle og enhver! Selv juridiske dokumenter, der kræver autorisation og legalisering – som betyder, at oversættelsen er foretaget af en person med en officielt anerkendt fagspecifik uddannelse . ‘Sådan én’ er jeg. Med mit stempel og underskrift lover jeg på tro og love, at min oversættelse er en tro og nøje gengivelse af originalen. En sådan garanti må der nødvendigvis være, når man har med menneskers personlige attester at gøre. Et minimum af respekt tak; for dem oversættelserne laves for, og for de autoriserede translatører, der har dygtiggjort sig i netop dette. Som autoriseret translatør må jeg sige, at jeg alt for ofte er oppe mod ‘oversætterne’… denne uoverskuelige, uigennemsigtige størrelse af ‘folk, der kan et sprog’; meget ofte studerende*. Senest havde en stor kunde ‘været nødt til’ at anvende en anden oversætter (!) end mig i en hastesag. Resultatet af dette opdagede jeg selv i min konfrontation med plakaten med den forkerte oversættelse! Efter min puls havde stabiliseret sig, og jeg underrettede kunden om misæren, svarede de kækt nok, at det var beklageligt, men de havde jo lidt svært ved at kvalitetssikre, når de ikke selv kunne italiensk! Appunto! og derfor holder man sig til sin ekspert, signori e signore! Det alvorligste problem, som for mig at se er sagens kerne, er nok i virkeligheden, at hver mand tænker, hver mand kan sprog. “Hvor svært kan det egentlig være?!” Overfor sådan en holdning må vi, fagpersonerne, være dem, der oplyser og informerer. Hver eneste dag i vort professionelle virke har vi et ansvar for at fortælle vores kunder og menigmand for den sags skyld, hvad det kræver at være translatør; hvorfor vi er vigtige og nødvendige, og hvorfor alle ikke bare kan oversætte. Og derfor deltager jeg i dag sammen med mange andre translatører i Danmark i protestoptoget mod afskaffelse af translatørbeskikkelsen. Hvis du ønsker at støtte op om mit erhverv og levebrød, er du meget velkommen til at deltage fysisk og/eller i underskriftsindsamlingen.
Traduttori, coraggio, oggi scendiamo in piazza!

* Translatør er en beskyttet titel i modsætning til oversætter.