For nylig havde jeg en skype-lektion om recitation, altså kunsten at ‘fremsige’ eller ‘læse op’ på en melodisk funderet måde. En disciplin jeg som fonetiker mener ikke kan dyrkes for meget og simpelthen elsker, når kursister efterspørger. Også denne gang skete det, som kendetegnet for min undervisning i øvrigt, at allegorierne vældede frem, og pludselig var vi ude i at bage kage for i overført betydning at anskueliggøre fænomenet: Nøjagtig som man skal have bagt kagen for sirligt at kunne dekorere den, skal man også have det fulde overblik over sin tekst for at kunne fremsige den smukt og personligt. Personligt, fordi enhver jo selv tolker teksten og dermed betoner og udtrykker den forskelligt. Man skal 1) røre ingredienserne sammen, ælte dejen og bage kagen = have slået op og oversat, være sikker på grammatikken og på de enkelte ords tryk og udtale (sjusker man hér klasker kagen sammen/oplæser man hakkende og usammenhængende) for derefter 2) at lade kagen køle af og placere sine marcipanroser = se på, hvad der sker med ordene i den sammenhængende tekst (som at væve finale og initiale bogstaver sammen + syntaktisk konsonantfordobling, altså dét fænomen at man lydligt laver en dobbeltkonsonant – som ikke står der på skrift – i mellemrummet mellem en final vokal og initial konsonant, som giver anledning til den bløde bølge i intonationen). Her er det fordelagtigt at sætte skråstreger (ligesom i poesien) for at angive lydenheder, man vil oplæse som én sekvens og små bindeled mellem ordene. Prøv selv med et enkelt afsnit første gang og se, hvor møjsommeligt et arbejde det er. Men ligesom nogle har et øje for visuel præsentation og uden andre færdigheder end kreativitet og fingernemhed intuitivt kan pynte en kage flot, har andre et øre for lydlig præsentation og hører intuitivt hurtigere, hvordan lydsekvenser hænger sammen: sprogøret… dét talent, der er i spil, når folk hurtigt og nemt opfatter lyd – det være sig musik og sprog, for det ved hjerneforskningen i dag har samme neurale forbindelser i hjernen.
God fornøjelse og Godt nytår!
Laura