Mange kommer ud for, på et eller andet tidspunkt i deres arbejde med at lære italiensk, at blive lidt frustrerede over alle de ord! Hvordan skal man dog huske dem og holde styr på dem?! Ordene vokser og vokser i hovedet for til sidst at flyde over ligesom historien om Anders And og vidundermelet (“Paperino e la farina miracolosa”). Talesprog (i modsætning til fx recitation og retorik) vil i sagens natur altid være spontant. Vi kan ikke vide, hvad en person, vi møder, vil tale om eller spørge os om, og det kan være temmelig energidrænende at være sprogligt på stikkerne! Men mens vi lærer for os selv, kan vi øve scenarier. Vi kan være på forkant ved mentalt at have øvet situationer, før vi står i dem. Sådan kan vi føle sprogsucces selv som nybegyndere!
Jeg har god erfaring med nøgleord (= situationsbestemte ord), som jeg håber vil inspirere dig som en metode til at øve ord. Nøgleordene er altid individuelle og skal kun være de ord, du mener er vigtige inden for en bestemt sproglig ramme (fx. på hotel, restaurant, marked, station etc.) og vil dermed også ændre sig, efterhånden som du bliver dygtigere til italiensk, da ord du til at begynde med, syntes var svære, nu er en selvfølge. Sæt dig ned og visualiser situationen for dig. Du ved, du skal til Italien i overmorgen og skal booke hotelværelse og købe en bestemt bluse med til datteren. Se dig selv træde ind i receptionen og butikken og afspil den lille sekvens i dit hoved. Hvad skal du selv kunne sige? Og hvad kan du komme ud for, personalet vil sige til dig? Således gennemgår du alle tænkelige udfald sprogligt og bør således (i princippet) ikke kunne miste fatningen fuldstændig, når du senere i tid står i situationen i den virkelige verden. Skulle det alligevel blive tilfældet, har du også forberedt en liste med gode vendinger, så du fx. kan bede dem gentage eller tale langsommere. Du kan godt være på forkant med noget, der ellers kan være uforudsigeligt – for med mindre der er tale om fri konversation, og alle emner er i spil, vil en hotelbookning og et indkøb som regel foregå på samme måde med overskuelige variabler. Gør det til en vane at arbejde med sprogemner, når du forbereder dig til din undervisning og hav et papir ved din side, hvorpå der er plads til et par kategorier så som: gode navneord, udsagnsord, tillægsord og vendinger. Efterhånden som du støvsuger kapitlet/emnet for nøgleord, fylder du på på listen. Listen skal appellere til dig, så du finder selvfølgelig din egen orden (som alfabetisk, punktopstiling, mindmap eller andet). Med sådan en personlig liste, behøver du kun medbringe denne i den virkelige situation for at klare dig godt igennem 🙂 Placér dig selv i situationer, du kan overskue sprogligt og hav en fest med det!
Pøjpøj med nøgleordene, dine nye venner, og del gerne af dine erfaringer.