Velkommen til Italiensk Sprogcoaching

Når du har fundet min side, deler du helt sikkert lidt af min passion for Italien og det italienske sprog. Sprog skal være sjovt at lære, og undervisningen skal kombineres med flere fænomener end blot det grammatiske for at afstedkomme en bredtfavnende, sproglig forståelse.

Sprogcoaching betyder sproglig træning, videreuddannelse og perfektionering og henviser til, at jeg netop arbejder med adskillige aspekter af sproget samtidigt. Ligesom man i andre genrer af coaching kan operere med en holistisk tilgang til sit felt, er jeg også af den opfattelse, at sprog skal anskues som en helhed, bestående af flere komponenter, der tilsammen udgør ’sprog’, herunder grammatik, udtale, kultur, mentalitet og traditioner.

Min egen passion opstår i foreningen mellem sprog og musik. Jeg har selv en klassisk-musikalsk baggrund kombineret med en kandidatgrad fra CBS, cand.ling.merc. Dertil er jeg statsautoriseret tolk og translatør og halvt italiensk/halvt dansk. Jeg har speciale i fonetik, dvs. læren om udtale, og jeg synes, det er spændende at opstille formler for lyde. Med disse formler kan man tilegne sig en lyd, man ellers før har haft svært ved at efterligne. Lydene manifesterer sig dog forskelligt alt efter stilart, dvs. om man reciterer, synger eller taler formelt som uformelt.

Hvad er din vinkel? Og hvad har du brug for at videreudvikle på dit italienske? Jeg ser frem til at høre fra dig!